Reglementen

HUISREGELS

Zonder reglementen kan geen enkele vereniging bestaan. Wij informeren je daarom over een aantal bepalingen, die wij voor een prettige gang van zaken belangrijk vinden. Je wordt vriendelijk verzocht om:

 • Indien je met de auto bent, je deze niet op het toegangspad naar de club parkeert, maar daarbuiten

 • Pas goed op je clubpas en wees daar zuinig op omdat dit niet alleen maar een stukje plastic is; in veel gevallen (indien je vrijwilliger bent) is het een sleutel tot de kantine

 • Zo actief mogelijk mee te doen aan het verenigingsleven, meld je aan als vrijwilliger. Stuur een mailtje naar info@tennisclubhandel.nl of spreek ons aan.

 • Na te gaan of je bardiensten kunt draaien; meld je aan als bardienst vrijwilliger.

 • Volgens de Drank en Horecawet is het verplicht om aan iedereen die er jonger uitziet dan 25 jaar om een legitimatiebewijs te vragen als het niet bekend is of de persoon in kwestie de leeftijd van 18 jaar heeft.

 • Ieder lid dat wel eens achter de bar staat wordt wettelijk geacht een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken)-certificaat te hebben. Online verkrijgbaar. Doe de test. Vul als bar verantwoordelijke "Djessie Donkers" in. Zijn email adres is djessie_donkers91@hotmail.com. Certificaat direct uitprinten.

Baanreglement

 • De banen alleen met geschikte en vooral schone tennisschoenen te betreden; neem je tennisschoenen mee van huis en doe je tennisschoenen pas aan op de club.

 • Eigen tennisballen te gebruiken als je vrij gaat tennissen. Met de toss zijn er tossballen beschikbaar

 • Na gebruik van de banen dienen deze geveegd te worden in cirkelvormige beweging, van buiten naar binnen toe

 • Geen glaswerk mee te nemen naar de banen

 • Schakel de verlichting uit als je als laatste de baan verlaat. Het is zeer kostbaar om de lampen onnodig te laten branden.

 • Eventuele schade direct aan de onderhoudscommissie te melden

 • Te voorkomen dat kleine kinderen op de banen lopen

 • Vrijkomend blad in de afvalbak doen

 • Schoenen na partij schoonstampen op rooster

 • Al er sneeuw op de banen ligt zijn de banen gesloten en kan er dus niet worden getennist

 • Als het dooit na een vorstperiode zijn de banen ook gesloten.

 • Klimmen op hekwerk onder andere bij de minibaan is verboden

Afhangreglement

Het is verplicht de baan vooraf te reserveren via de KNLTBClubapp.

Een inlogaccount voor de KNLTB Clubapp kun je aanvragen bij de ledenadministratie

 •  De banen zijn 14 dagen vooraf te reserveren.

 • Voor een dubbelspel wordt 60 minuten gerekend, voor enkelspel of 3 personen ook 60 minuten.

 • Het is niet de bedoeling dat je op voorhand 2 tijdsblokken achterelkaar reserveert. Als de baan aan het einde van je reservering nog vrij is, kun je door blijven spelen. 

Introducee

Het introduceren van niet-leden is mogelijk met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • Na betaling van de vastgestelde vergoeding via de KNLTB Clubapp. (senioren € 5,- per keer / junioren € 2,50 per keer). Dit kan ook via een betaalverzoek van penningmeester Miranda de Ruiter (0657344507) als het mobiele telefoonnummer van de introducee bekend is.

 • Per betalend lid is slechts één introducee toegestaan.

 • Het is bedoeld om iemand kennis te laten maken met de club, dit is 3 x per jaar mogelijk. 

Trainingsreglement

 • Het aantal lessen per serie trainingen is afhankelijk van de beschikbare weken in die periode. Voor de start van de serie trainingen wordt dit gecommuniceerd.

 • De trainingsduur voor zowel junioren als senioren is 60 minuten.

 • Na iedere serie lopen de trainingen zonder bericht automatisch door in de volgende serie. Voor degene die wenst te stoppen met het volgen van trainingen moet dit per mail doorgeven aan de trainingscoördinator.

 • De groepen worden door de trainer samengesteld op basis van speelsterkte en beschikbaarheid.

 • In de week voorafgaand aan de eerste training van een serie ontvang je per groepsapp de groepsindeling, tijd en een overzicht met weken dat er training wordt gegeven.    

 • Indien je verhinderd bent voor een training moet je jezelf afmelden bij de trainer. Dit doe je door het te melden in de groepsapp die de trainer voor elke trainingsgroep heeft aangemaakt. Je kunt indien gewenst in overleg met de trainer het gemiste trainingsuur inhalen bij een andere groep. 

 • Bij gemiste lessen of langdurige blessure is teruggave van trainingsgeld niet mogelijk.

 • Mocht de training al zijn gestart maar door slecht weer niet te vervolgen zijn wordt er in overleg gekozen voor theorie in de kantine of tijdig stoppen met het trainingsuur.

 • Wanneer een training uitvalt wegens weersomstandigheden of door ziekte van de trainer worden deze aan het einde van de serie ingehaald of worden niet meegeteld in het aantal trainingen wat in rekening wordt gebracht. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd in de betreffende groepsapp.

 • Als de trainer langdurig niet beschikbaar is zal hij zorgen voor gelijkwaardige vervanging.

 • Het baanreglement moet opgevolgd worden waaronder het dragen van tenniskleding en het vegen van de banen door de laatste groep van de morgen, middag of avond.

 • Het volgen van de tennislessen is voor eigen risico.

Het bestuur is gerechtigd deze regels te wijzigen of er van af te wijken, wanneer daarvoor dwingende redenen aanwezig zijn.

Tot slot wensen wij u een sportief en gezellig seizoen toe en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan en op ons park. Wij doen er alles aan om het verblijf op ons park voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

© 2024 Tennis Club Handel
Makkinga.online
chevron-down
Home
Agenda
Trainen
Toernooitjes
KNLTB Competitie junioren
Trainen
Tossen
Toernooien
Competitie
Zomer challenge
KNLTB Match
Lid worden
Nieuws
Bestuur en commissies
Reglementen
Vacatures
Bardienst
Onderhoud
Club app
Sponsoring
Contact
home
newspaper-variant-outline
calendar-month-outline
phone
menu